Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Informacje ogólne

Gmina Wyry

Adres

ul. Główna 133
43-175 Wyry

Godziny urzędowania

Dane dodatkowe

Telefon (32) 32 56 800         (32) 32 56 804
Fax(32) 32 56 809
E-Mailurzad@wyry.pl
Strona WWWhttp://www.wyry.pl

Pokaż więcej

Usługi elektroniczneSkrzynka podawcza
Skrzynka podawcza na ePUAPPismo ogólne do Urzędu
Konto bankowe Bank Spółdzielczy Tychy  81 8435 0004 0000 0000 6145 0001
Numer regon276257736
Numer NIP635-183-22-90
Numer gminy z systemu terytorialnego24 - województwo śląskie
08 - powiat mikołowski
05 - gmina Wyry
2 - gmina wiejska
Informacja o przetwarzaniu danych osobowychAdministratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Wyry,
ul. Główna 133, 43-175 Wyry.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań.

Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Pan Bartłomiej Czauderna.
Sposób składania i rozpatrywania petycjiSposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycje mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną lub grupy tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:
- publicznym,
- podmiotu wnoszącego petycję,
- podmiotu trzeciego za jego zgodą,

Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z podmiotów;
- oznaczenie adresata petycji;
- wskazanie przedmiotu petycji;

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Petycje wolne są od opłat.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany2018-02-13 14:28:16
Data utworzenia2003-04-15
Data udostępnienia2007-03-07 15:00:13
Osoba odpowiedzialnaAlina Karwat
UdostępniłAlina Karwat