Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
2022 rok ogłoszenie o kwocie dotacji od 01.01.2022 r. 2022-01-19 10:34:18 Publikacja Beata Stencel-Badocha PKD 1/2022
2022 rok Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wyry w przedmiocie projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wyry do... 2022-01-19 10:18:33 Publikacja Beata Stencel-Badocha KONS 1/2022
Plany i programy Plan odnowy miejscowości Gostyń 2022-01-19 08:11:14 Aktualizacja Beata Stencel-Badocha PP 11
Plany i programy Plan Adaptacji Gminy Wyry do zmian klimatu do roku 2030 2022-01-19 08:11:14 Publikacja Beata Stencel-Badocha PP 13
2022 rok Uchwała nr XXXVII/319/2021 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyry... 2022-01-17 16:55:59 Publikacja Beata Stencel-Badocha BG 8/2021
2022 rok Uchwała nr XXXVII/320/2021 Rady Gminy Wyry z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2022 2022-01-17 16:55:59 Publikacja Beata Stencel-Badocha BG 9/2021
2022 rok Uchwała Nr 4200/III/24/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2022 r.... 2022-01-17 16:39:48 Publikacja Beata Stencel-Badocha BG 1/2022
2022 rok Uchwała Nr 4200/III/25/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 17 stycznia 2022 r.... 2022-01-17 16:39:48 Publikacja Beata Stencel-Badocha BG 2/2022
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, wniosków i petycji Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji 2022-01-17 15:58:49 Publikacja Emilia Myszor KSWiP VIII/5/2021
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, wniosków i petycji Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji 2022-01-17 15:58:49 Publikacja Emilia Myszor KSWiP VIII/6/2021
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, wniosków i petycji Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji 2022-01-17 15:58:49 Publikacja Emilia Myszor KSWiP VIII/7/2021
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, wniosków i petycji Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji 2022-01-17 15:58:49 Publikacja Emilia Myszor KSWiP VIII/8/2021
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, wniosków i petycji Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji 2022-01-17 15:58:49 Publikacja Emilia Myszor KSWiP VIII/9/2021
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, wniosków i petycji Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji 2022-01-17 14:15:33 Publikacja Emilia Myszor KSWiP VIII/2/2021
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, wniosków i petycji Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji 2022-01-17 14:15:33 Publikacja Emilia Myszor KSWiP VIII/3/2021
Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, wniosków i petycji Protokół z posiedzenia komisji skarg, wniosków i petycji 2022-01-17 14:15:33 Publikacja Emilia Myszor KSWiP VIII/4/2021
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej 2022-01-17 13:07:27 Publikacja Emilia Myszor KB VIII/11/2021
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej 2022-01-17 12:58:03 Publikacja Emilia Myszor KB VIII/10/2021
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej 2022-01-17 12:49:16 Publikacja Emilia Myszor KB VIII/9/2021
Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetowej Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej 2022-01-17 12:46:55 Publikacja Emilia Myszor KB VIII/8/2021